جهت دانلود برنامهها روي عنوان مورد نظر كليك راست كرده و گزينه Save target as را انتخاب نماييد.

 الف ـ برنامه‌هاي كارداني پيوسته گروه کشاورزی                   

ردیف

عنوان برنامه

شماره جلسه

تاریخ تصویب

توضیحات

1

امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی

50

1384/3/28

 

2

امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات باغی

50

1384/3/28

 

3

امور دامی تکنولوژی پرورش دام

50

1384/3/28

 

4

امور دامی تکنولوژی پرورش طیور

50

1384/3/28