جهت دانلود برنامهها روی عنوان مورد نظر كلیك راست كرده و گزینه Save target as را انتخاب نمایید.

   الف ـ برنامه‌های كاردانی پیوسته گروه مدیریت و خدمات اجتماعی                  

ردیف

عنوان برنامه

شماره جلسه

تاریخ تصویب

توضیحات

1

حسابداری بازرگانی- حسابداري

304

1374/7/16

 

2

مربی کودک

335

1380/7/1

 

3

مدیریت خانواده

338

1381/2/29

 

4

تربیت بدنی

338

1381/2/29

 

5

حسابداری

405

1379/10/4

 

6

امور اداری

52

1384/4/25

 

7

مربی بهداشت مدارس

335

1380/7/1