رديف

نام رشته

1

کاردان فنی عمران اراضی کشاورزی/کارداني فني كشاورزي- عمران اراضي كشاورزي/كاردانی فنی آب و خاک - عمران اراضی كشاورزی

2

کاردانی فني گل و گياه زينتي/باغبانی - گل و گیاه زینتی

3

کاردانی فنی صنایع گوشت و فرآورده هاي گوشتي/ صنایع غذایی - گوشت و فر آورده های گوشتی

4

کاردانی فنی صنایع شير و فرآورده هاي لبني/صنایع غذایی - شیر و فرآورده های لبنی

5

کاردان فنی زهکشی و بهسازی خاک/آبیاری - زهکشی و بهسازی خاک

6

کاردان فنی تولیدات زراعی/كاردانی فنی امور زراعی - تولیدات زراعی

7

کاردانی فني تولیدات باغی/كاردانی فنی باغبانی - تولیدات باغی

8

کاردانی فني تولید و فرآوری زیتون/كاردانی فنی باغبانی - تولید و فراوری زیتون

9

کاردانی فني تولید و فرآوری خرما/كاردانی فنی باغبانی - تولید و فراوری خرما

10

كارداني فني  آبخیزداری/كاردانی فنی منابع طبیعی - آبخیزداری

11

کاردانی فنی مکانیک شناورهاي صيادي/كاردانی فنی مكانیك - مكانیك شناورهای صیادی

12

کاردانی فني توليد میوه‌های مناطق معتدله/كاردانی فنی باغبانی - تولید میوه‌های مناطق معتدله

13

کاردانی فني مکانیزاسیون کشاورزی

14

كارداني فني  مرتعداري/كاردانی فنی منابع طبیعی - مرتعداری

15

کاردانی فني ماشین های زراعی و باغی/كارداني فني مكانيك- مكانيك ماشين هاي زراعي و باغي

16

کاردانی فني گیاهان دارویی و معطر(ترمی)/كاردانی فنی باغبانی - گیاهان دارویی و معطر

کاردانی فني گیاهان دارویی و معطر(پودمانی)/كاردانی فنی باغبانی - گیاهان دارویی و معطر

17

کاردان فنی گياه پزشكي

18

کاردانی فني تولید و فرآوری پسته/كاردانی فنی باغبانی - تولید و فراوری پسته

19

کاردانی فني تولید و فرآوری انگور/كاردانی فنی باغبانی - تولید و فراوری انگور

20

کاردانی فني تولید و پرورش نهال باغي/كارداني فني باغباني- توليد و پرورش نهال باغي

21

کاردانی فني تولید مرکبات/كارداني فني باغباني- توليد مركبات

22

کاردانی فني تولید قارچ‌های خوراکی/كارداني فني باغباني- قارچ های خوراکی

23

کاردان فنی تولید برنج/كاردانی فنی امور زراعی - تولید برنج

24

کارداني فنی تكثيروپرورش ميگو/كارداني فني شيلات- تكثير و پرورش ميگو

25

کارداني فنی تكثيروپرورش ماهيان گرمابي/كارداني فني شيلات- تكثير و پرورش ماهيان گرم آبي

26

کارداني فنی تكثيروپرورش ماهيان سردابي/كارداني فني شيلات- تكثير و پرورش ماهيان سردآبي

27

کارداني فنی تكثيرو پرورش آبزيان زينتي/كاردانی فنی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان زینتی

28

كارداني فني پرورش صنعتي گاو/كارداني فني دامپروري- پرورش صنعتي گاو

29

كارداني فني پرورش صنعتي طيور/كاردانی فنی دامپروری - پرورش صنعتی طیور

30

كارداني فني پرورش زنبورعسل/كاردانی فنی دامپروری - پرورش زنبور عسل

31

كارداني فني پرورش اسب/كاردانی فنی دامپروری - پرورش اسب

32

کاردانی فني انتقال و توزيع آب كشاورزي/کاردانی فنی آب و خاک - انتقال و توزیع آب کشاورزی كارداني فني آبياري- انتقال و توزيع آب كشاورزي

33

کاردانی حرفه ای بهداشتیاري دامپزشکی

34

كارداني حرفه اي بهداشت محصولات دامي

35

كارداني حرفه اي بهداشت آبزيان

36

کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

37

كارداني فني جنگلداري/ كارداني فني منابع طبيعي- جنگلداري

38

كارداني فني جنگلداري تلفيقي/كارداني فني منابع طبيعي- جنگلداري تلفيقي

39

كارداني فني حفظت و حمايت از منابع طبيعي/كاردانی فنی منابع طبیعی - حفاظت و حمایت منابع طبیعی

40

کاردانی فني تولیدات گلخانه‌ای(ترمی)/ كاردانی فنی باغبانی - تولیدات گلخانه‌ای

کاردانی فني تولیدات گلخانه‌ای(پودمانی)/كاردانی فنی باغبانی - تولیدات گلخانه‌ای

41

کاردانی فنی فرآورده های بیولوژیک/كارداني حرفه اي توليدات كشاورزي- فراورده هاي بيولوژيك

42

کاردانی حرفه اي تسهیل گري توسعه روستایی/كارداني حرفه اي ترويج كشاورزي- توسعه روستايي

43

كاردانی فنی منابع طبیعی - احیا مناطق بیابانی

44

کاردانی فنی مکانیک - مکانیک ماشین های منابع طبیعی

45

كارداني فني امور زراعي- توليد چغندر قند(نیمسالی)

كارداني فني امور زراعي- توليد چغندر قند(پودمانی)

46

كاردانی فنی امور زراعی - تولید گندم و جو

47

کاردانی فنی تولید نیشکر/ کاردانی فنی امور زراعی تولید نیشکر(ترمی)

کاردانی فنی تولید نیشکر/ کاردانی فنی امور زراعی تولید نیشکر(پودمانی)

48

دوره کاردانی فنی ماشین هاي تولید و فرآوري برنج/کاردانی فنی مکانیک - مکانیک ماشین های تولید و فراوری برنج

49

دوره کاردانی فنی حفاظت از منابع آبزیان/كارداني فني شيلات- حفاظت از منابع آبزيان/كارداني فني شيلات- حفاظت از ذخایر و منابع آبزيان

50

دوره کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري/كارداني فني شيلات- تكثير و پرورش ماهيان خاوياري

51

کاردان فنی تولید دانه هاي روغنی/كارداني فني امور زراعي- توليد دانه هاي روغني

52

دوره کاردانی فنی صید و بهره برداري آبزیان/كارداني فني شيلات- صيد و بهره برداري آبزيان

53

دوره کاردانی فنی فرآوري محصولات شیلاتی/كارداني فني شيلات- فراوري محصولات شيلاتي

54

دوره کاردانی فنی ماشین هاي فرآوري خوراك دام/كاردانی فنی مكانیك - مكانیك ماشین‌های فراوری خوراک دام

55

دوره کاردانی فنی تکثیر و پرورش آبزیان زینتی/كاردانی فنی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان زینتی

56

کاردانی فنی پرورش توت فرنگی/كارداني فني باغباني- پرورش تو ت فرنگي

57

کاردانی فنی  تولید سبزی و صیفی/كاردانی فنی باغبانی - تولید سبزی و صیفی

58

کاردانی فنی فرآوری چای

59

کاردانی فنی  تولید و فرآوری زعفران/كاردانی فنی باغبانی - تولید و فراوری زعفران

60

کاردانی فنی منابع طبیعی تولید بذر و نهال جنگل و مرتعی

61

کاردانی فنی گیاه پزشکی